Βλεφαρίδες & Φρύδια

eyebrows

Βλεφαρίδες & Φρύδια

Σχήμα/Καθάρισμα φρυδιών 5€

Τοποθέτηση βλεφαρίδων One By One 40€

Συντήρηση στις 2-3 εβδομάδες 15-20€

Βαφή βλεφαρίδων 10€

Βαφή φρυδιών 10€